3.11.2009

Disleksi hakkında

Burada okuduğum bir haberi sizlerle paylaşmak istedim. 1-7 Kasım tarihleri İngiltere' de Disleksiyi tanıtma haftası olarak belirlenmiş. Sitenin sahibi Betül hanımın bizden bir ricası var, "ülkemizde ulaşabildiğimiz herkesi bu konuda bilgilendirmek". Sizlerin de ona destek olacağını düşünüyorum. Ayrıca kendisinin Disleksi hakkında, özenle hazırlanmış bilgilendirici bir sitesi var.

Aşağıya bir ön bilgi olması amacıyla Vikipedi' den aldığım bilgiyi ekliyorum. Daha detaylı bilgi ve öneriler ise Betül hanımın sitesinden öğrenilebilir.

" Disleksi, en sık rastlanan öğrenme bozukluklarından biridir. Disleksi ile ilgili ilk bulgular, 1896 yılında bir İngiliz doktor olanW. Pringle Morgan tarafından elde edildi ve British Medical Journal’da yayınlandı. Morgan makalesinde 14 yaşında olan Percy adındaki erkek çocuğunun her zaman akıllı ve zeki bir tutum içinde olduğunu, yaşıtlarıyla kıyaslandığında oyunlarda hızlı olduğunu ve arkadaşlarından geride kalan hiçbir yönü olmadığını, ancak okuyamadığını belirtiyordu. Bu dönemlerde disleksinin görme sistemiyle ilgili olduğu düşünülüyordu. Çünkü, disleksinin en belirgin özelliklerinden biri harflerin ve kelimelerin karıştırılması ve tersten algılanmasıydı. Bu bakış açısından yola çıkan bir düşünceyle disleksiyle baş etmek için göz eğitimleri yaptırılıyordu. Daha sonra yapılan çalışmalar ise disleksinin görmeyle ilgili bir bozukluk olmayıp dil sistemiyle ilgili bir bozukluk olduğunu ortaya koydu. Bugün göz eğitiminin disleksiyle yaşamayı kolaylaştırmadığı da artık kesinlikle kabul gören bir gerçek. Bugünkü bilgilerin ışığında, disleksi, fonem adı verilen dil birimlerinin birbirinden farklılıklarının ayırt edilmesi sırasında ortaya çıkan bir bozukluk."

Hiç yorum yok: